ถล่มทลาย

ภาษาอังกฤษ


v collapse
คำอธิบาย: พังทลายลง
คำที่เกี่ยวข้อง: fall , crumble , subside , tumble down
ตัวอย่างประโยค: ใครจะไปคิดว่าอาคารที่ประกอบด้วยอิฐหินปูนทราย และโครงเหล็กจะถล่มทลายลงมาได้ง่ายๆ