ถลึงตา

ภาษาอังกฤษ


v stare
คำอธิบาย: มองอย่างแน่วแน่
ความหมายเหมือนกับ: ขึงตา
คำที่เกี่ยวข้อง: glare at , scowl , throw/pass a look of disapproval , glower (at) , look daggers at
ตัวอย่างประโยค: แม่ถลึงตาเข้าใส่ลูกชายที่กำลังซุกชน