ถลีถลำ

ภาษาอังกฤษ


v be rash
ความหมายเหมือนกับ: เถลือกถลน
คำที่เกี่ยวข้อง: rush carelessly along , be in a hurry
ตัวอย่างประโยค: เขาถลีถลำเกินไปเลยต้องแต่งงานกับหล่อน