ถลำเข้าไป

ภาษาอังกฤษ


v be deeply involved
คำที่เกี่ยวข้อง: get involved , get mixed up (in something) , go too far