ถลำลึก

ภาษาอังกฤษ


v far gone
คำอธิบาย: ล้ำล่วงเข้าไปมาก
ความหมายเหมือนกับ: ถลำ
ตัวอย่างประโยค: หากคุณยังอยากมีชีวิตที่สดใส คุณควรจะทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะถลำลึกไปมากกว่านี้