ถลำถลาก

ภาษาอังกฤษ


v be careless
คำอธิบาย: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: ถลากถลำ
คำที่เกี่ยวข้อง: blunder , be heedless , be thoughtless