ถลำตัว

ภาษาอังกฤษ


v blunder
ความหมายเหมือนกับ: หลวมตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: strip off the right track , go to far , move a wrong way , take a wrong step
ตัวอย่างประโยค: เขาถลำตัวเข้าไปมากเกินเลยติดกับ