ถลำ

ภาษาอังกฤษ


v slip
คำอธิบาย: ก้าวล่วงจนพลั้งพลาดหรือเซร่วง
ความหมายเหมือนกับ: ลื่นถลำ , เซถลำ
คำที่เกี่ยวข้อง: lose balance , fall
ตัวอย่างประโยค: เท้าของเขาถลำลงไปในหลุมเขา
v slip
คำอธิบาย: ล่วงเข้าหรือล่วงลงไปโดยพลั้งพลาด
ความหมายเหมือนกับ: ล้ำล่วง , พลั้งพลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: trip , blunder , take a false step , make a mistake , break into , intrude , act or move recklessly
ตัวอย่างประโยค: เกษตรกรสมัยใหม่ต้องถลำลงไปในวังวนแห่งสารเคมี