ถลำ

ภาษาอังกฤษ


v slip
คำอธิบาย: ก้าวล่วงจนพลั้งพลาดหรือเซร่วง
ความหมายเหมือนกับ: ลื่นถลำ , เซถลำ
คำที่เกี่ยวข้อง: lose balance , fall
ตัวอย่างประโยค: เท้าของเขาถลำลงไปในหลุมเขา
v slip
คำอธิบาย: ล่วงเข้าหรือล่วงลงไปโดยพลั้งพลาด
ความหมายเหมือนกับ: ล้ำล่วง , พลั้งพลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: trip , blunder , take a false step , make a mistake , break into , intrude , act or move recklessly
ตัวอย่างประโยค: เกษตรกรสมัยใหม่ต้องถลำลงไปในวังวนแห่งสารเคมี

คำที่มี "ถลำ" ในคำ


ถลำใจ v fall into love
คำอธิบาย: เกิดความรู้สึกโดยไม่ทันยับยั้ง
ตัวอย่างประโยค: เธอพบเขาเพียงไม่กี่ครั้งก็ถลำใจไปรักเขาแล้วหรือ

ถลำตัว v blunder
ความหมายเหมือนกับ: หลวมตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาถลำตัวเข้าไปมากเกินเลยติดกับ

ถลำถลาก v be careless
คำอธิบาย: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: ถลากถลำ

ถลำลึก v far gone
คำอธิบาย: ล้ำล่วงเข้าไปมาก
ความหมายเหมือนกับ: ถลำ
ตัวอย่างประโยค: หากคุณยังอยากมีชีวิตที่สดใส คุณควรจะทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะถลำลึกไปมากกว่านี้

ถลำเข้าไป v be deeply involved

ถลากถลำ adv careless
คำอธิบาย: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: พลั้งพลาด , ถลำถลาก

ถลีถลำ v be rash
ความหมายเหมือนกับ: เถลือกถลน
ตัวอย่างประโยค: เขาถลีถลำเกินไปเลยต้องแต่งงานกับหล่อน

ลื่นถลำ v slip
ความหมายเหมือนกับ: เซถลำ

เซถลำ v slip
ความหมายเหมือนกับ: ลื่นถลำค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top