ถลาเข้าหา

ภาษาอังกฤษ


v throw oneself on
ความหมายเหมือนกับ: กระโจนหา , โจนเข้าหา
คำที่เกี่ยวข้อง: pounce on , leap at , swoop