ถลากไถล

ภาษาอังกฤษ


adv delayingly
คำอธิบาย: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่อยู่กับร่องกับรอย (ใช้แก่กริยาพูด)
คำที่เกี่ยวข้อง: indirectly , absentmindedly , loiteringly
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดจาถลากไถลเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้