ถลา

ภาษาอังกฤษ


v rush
คำอธิบาย: เคลื่อนไปโดยเสียหลัก
ความหมายเหมือนกับ: โผผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: go headlong
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินถลาลงไปในทะเล