ถลน

ภาษาอังกฤษ


v protrude
คำอธิบาย: ทะเล้นออก, ปลิ้นออก มักใช้กับตา หมายถึงตาที่แสดงความโกรธ
คำที่เกี่ยวข้อง: bulge , pop out , be forced out from an orifice , stick out
ตัวอย่างประโยค: ทุกครั้งที่พูด ลุงคนนี้จะถลนลูกตามองข้ามกรอบแว่นจ้องนิ่งเหมือนเล็งปืนไปยังใบหน้าคู่สนทนา