ถลกบาตร

ภาษาอังกฤษ


n removable alms-bowl sack with shoulder-strap
คำอธิบาย: ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า
ความหมายเหมือนกับ: ตลกบาตร
n Tetrastigma campylocarpum
คำอธิบาย: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง มีมือเกาะ ใบป้อม มี 3 หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลือง มีกาบเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก
ความหมายเหมือนกับ: กระโปรงทอง , เถาเงาะ , เงาะป่า , กะทกรก , หญ้ารกช้าง , เถาสิงโต