ถลก

ภาษาอังกฤษ


v roll up
คำอธิบาย: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
ความหมายเหมือนกับ: ถก , ยกขึ้น , ดึงขึ้น , รั้งขึ้น , เปิด
คำที่เกี่ยวข้อง: pull up , hitch up , raise , hike up
ตัวอย่างประโยค: เขาพลิกแขนขาตรวจดูรอยเขี้ยว หลังจากถลกหนังงูหั่นใส่หม้อ