ถมไป

ภาษาอังกฤษ


adv abundant
ความหมายเหมือนกับ: ถมเถ , มาก , มากมายก่ายกอง
คำที่เกี่ยวข้อง: plentiful , overwhelming , fully sufficient , ample , much , more than enough , loads of , lots of
คำตรงข้าม: อัตคัดขาดแคลน
adv abundant
ความหมายเหมือนกับ: ถมถืด , มากมายก่ายกอง , มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: plentiful , loads of , lots of , plenty (of) , more than enough , fully sufficient , ample , much
คำตรงข้าม: อัตคัดขาดแคลน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top