ถมเงิน

ภาษาอังกฤษ


n silver niello ware
คำอธิบาย: เครื่องถมที่ทำด้วยเงิน
หน่วยนับ: ชิ้น
คำตรงข้าม: ถมทอง