ถมึงทึง

ภาษาอังกฤษ


v be fierce
คำอธิบาย: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , ขมึงทึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be serious , look sullen , be savage , be vicious , look sulky
ตัวอย่างประโยค: ทำไมเธอจึงถมึงทึงนัก
adv fiercely
คำอธิบาย: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , ขมึงทึง
คำที่เกี่ยวข้อง: seriously , savagely , viciously , violently , solemnly , gravely , sulkily
ตัวอย่างประโยค: เธอจ้องมองลุงผิวอย่างถมึงทึง พลางตะโกนเสียงดัง