ถมปรักมาศ

ภาษาอังกฤษ


n pieces of niello worked in gold or silver designs
คำอธิบาย: ถมเงินและถมทอง