ถมทอง

ภาษาอังกฤษ


n golden niello ware
คำอธิบาย: เครื่องถมที่ทำด้วยทองคำ
หน่วยนับ: ชิ้น
คำตรงข้าม: ถมเงิน