ถนิมสร้อย

ภาษาอังกฤษ


adj squeamish
คำอธิบาย: ไม่สามารถทำงานหนัก
ความหมายเหมือนกับ: สนิมสร้อย , เหยาะแหยะ , บอบบาง , หนักไม่เอาเบาไม่สู้
คำที่เกี่ยวข้อง: delicate , frail , fragile , weak , queasy
ตัวอย่างประโยค: ของเบาๆ แค่นี้ไม่ยอมยก ทำเป็นคนถนิมสร้อยไปได้