ถนัดใจ

ภาษาอังกฤษ


v feel at ease
ความหมายเหมือนกับ: สะดวกใจ , สะใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel comfortable , feel right about
adv fully
ความหมายเหมือนกับ: เต็มที่ , สนัดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , wholly , entirely
ตัวอย่างประโยค: ใครมีบุตรสาวหลายคน พ่อแม่ก็แย่ แต่งงานบุตรสาวทีก็จนไปถนัดใจ