ถนัดมือซ้าย

ภาษาอังกฤษ


v be left-handed
คำที่เกี่ยวข้อง: be dextrous with the left hand