ถนัดมือขวา

ภาษาอังกฤษ


v be right-handed
คำที่เกี่ยวข้อง: be dextrous with the right hand