ถนัดมือ

ภาษาอังกฤษ


adv handily
คำอธิบาย: สัมผัสได้พอเหมาะ
ความหมายเหมือนกับ: พอเหมาะ , เหมาะกับมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: easy to handle , dextrous
ตัวอย่างประโยค: เป็นท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้นำดีๆ ในท้องถิ่นหาเสียงได้อย่างถนัดมือ