ถนัดปาก

ภาษาอังกฤษ


adv without embracement
คำอธิบาย: โดยไม่กระดากปาก (มักใช้กับกริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: สะดวกปาก
คำที่เกี่ยวข้อง: fully
ตัวอย่างประโยค: ผมพูดได้ถนัดปากเลยว่าผมไม่รู้เรื่องจริงๆ
v fully
คำอธิบาย: ไม่กระดากปาก (มักใช้กับกริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: สะดวกปาก
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , feel right about speaking , feel right about saying
ตัวอย่างประโยค: จุลลาทำหน้าเมื่อย ครั้นจะเถียงเสียงแข็งก็ไม่ถนัดปาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top