ถนัดถนี่

ภาษาอังกฤษ


adv distinctly
ความหมายเหมือนกับ: ถนัดชัดเจน , ชัด , แน่ชัด , ชัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: clearly , perfectly
ตัวอย่างประโยค: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด