ถนัดตา

ภาษาอังกฤษ


adv obviously
ความหมายเหมือนกับ: ชัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: distinctly
ตัวอย่างประโยค: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา