ถนัดซ้าย

ภาษาอังกฤษ


v be left-handed
คำอธิบาย: ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือซ้าย
ความหมายเหมือนกับ: ถนัดมือซ้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be dextrous with the left hand
ตัวอย่างประโยค: ด้วยเหตุที่เขาถนัดซ้าย เขาจึงเล่นเป็นปีกซ้าย