ถนัดชัดเจน

ภาษาอังกฤษ


adv distinctly
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , แน่ชัด , ชัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: clearly , perfectly