ถนัด

ภาษาอังกฤษ


adv accurately
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , แม่นยำ
คำที่เกี่ยวข้อง: precisely , exactly
ตัวอย่างประโยค: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
adv conveniently
ความหมายเหมือนกับ: สะดวก
คำที่เกี่ยวข้อง: smoothly , easily , facilely , expediently
ตัวอย่างประโยค: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
v be expert in/at
ความหมายเหมือนกับ: สันทัด , ชำนาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be skilled in/at , be clever at , excel in/at , be strong in , be adept at/ in , be dexterous
ตัวอย่างประโยค: ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดการคิดจำนวนร้อยละ

คำที่มี "ถนัด" ในคำ


ถนัดขวา v be right-handed
คำอธิบาย: ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา
ความหมายเหมือนกับ: ถนัดมือขวา
ตัวอย่างประโยค: คนทั่วไปมักถนัดขวา

ถนัดใจ v feel at ease
ความหมายเหมือนกับ: สะดวกใจ , สะใจ

ถนัดใจ adv fully
ความหมายเหมือนกับ: เต็มที่ , สนัดใจ
ตัวอย่างประโยค: ใครมีบุตรสาวหลายคน พ่อแม่ก็แย่ แต่งงานบุตรสาวทีก็จนไปถนัดใจ

ถนัดซ้าย v be left-handed
คำอธิบาย: ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือซ้าย
ความหมายเหมือนกับ: ถนัดมือซ้าย
ตัวอย่างประโยค: ด้วยเหตุที่เขาถนัดซ้าย เขาจึงเล่นเป็นปีกซ้าย

ถนัดตา adv obviously
ความหมายเหมือนกับ: ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา

ถนัดถนี่ adv distinctly
ความหมายเหมือนกับ: ถนัดชัดเจน , ชัด , แน่ชัด , ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด

ถนัดปาก adv without embracement
คำอธิบาย: โดยไม่กระดากปาก (มักใช้กับกริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: สะดวกปาก
ตัวอย่างประโยค: ผมพูดได้ถนัดปากเลยว่าผมไม่รู้เรื่องจริงๆ

ถนัดมือ adv handily
คำอธิบาย: สัมผัสได้พอเหมาะ
ความหมายเหมือนกับ: พอเหมาะ , เหมาะกับมือ
ตัวอย่างประโยค: เป็นท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้นำดีๆ ในท้องถิ่นหาเสียงได้อย่างถนัดมือ

ถนัดปาก v fully
คำอธิบาย: ไม่กระดากปาก (มักใช้กับกริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: สะดวกปาก
ตัวอย่างประโยค: จุลลาทำหน้าเมื่อย ครั้นจะเถียงเสียงแข็งก็ไม่ถนัดปาก

ถนัดมือขวา v be right-handed

ถนัดมือซ้าย v be left-handed

ถนัดชัดเจน adv distinctly
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , แน่ชัด , ชัดเจน

ความถนัด n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความชำนาญ , ความสามารถ , ทักษะ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาแต่ละคนมีความถนัดและความชอบแตกต่างกันออกไป

ไม่ถนัด adv limp
ความหมายเหมือนกับ: กระซ่องกระแซ่ง , กะโผลกกะเผลกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top