ถนัด

ภาษาอังกฤษ


adv accurately
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , แม่นยำ
คำที่เกี่ยวข้อง: precisely , exactly
ตัวอย่างประโยค: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
adv conveniently
ความหมายเหมือนกับ: สะดวก
คำที่เกี่ยวข้อง: smoothly , easily , facilely , expediently
ตัวอย่างประโยค: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
v be expert in/at
ความหมายเหมือนกับ: สันทัด , ชำนาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be skilled in/at , be clever at , excel in/at , be strong in , be adept at/ in , be dexterous
ตัวอย่างประโยค: ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดการคิดจำนวนร้อยละ