ถนอมอาหาร

ภาษาอังกฤษ


v preserve (food)
คำอธิบาย: เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นานๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่าง เพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: food preservation
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านอาจถนอมอาหารด้วยการดอง