ถนอมน้ำใจ

ภาษาอังกฤษ


v keep the goodwill of
ความหมายเหมือนกับ: รักษาน้ำใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: refrain from hurting , be considerate
ตัวอย่างประโยค: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้