ถนอมกล่อมเกลี้ยง

ภาษาอังกฤษ


v cherish
คำอธิบาย: คอยอบรมเลี้ยงดูอย่างประคับประคองให้เป็นคนดี
คำที่เกี่ยวข้อง: nurture , care for , comfort , nurse
ตัวอย่างประโยค: แม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกน้อย โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน