ถนนใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n boulevard
หน่วยนับ: เส้น, สาย
คำที่เกี่ยวข้อง: main street
ตัวอย่างประโยค: อินน์ออกมาจากร้านตามทางเดินเพื่อข้ามถนนใหญ่