ถนนเอก

ภาษาอังกฤษ


n main way
ความหมายเหมือนกับ: ทางสายหลัก , ถนนสายหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: main road
คำตรงข้าม: ทางโท