ถนนหลัก

ภาษาอังกฤษ


n main road
คำที่เกี่ยวข้อง: main street