ถนนหลวง

ภาษาอังกฤษ


n public highway
คำอธิบาย: ถนนซึ่งถือเป็นทางสาธารณะ
หน่วยนับ: สาย
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่เขาเคยเห็นวิ่งขายดอกไม้ พวงมาลัย หนังสือพิมพ์ตามสี่แยกกลางถนนหลวงกำลังสะอื้นไห้