ถนนสายใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n mainroad
ความหมายเหมือนกับ: ถนนสายเอก
คำตรงข้าม: ทางสายรอง , ทางโท