ถนนสายเอก

ภาษาอังกฤษ


n mainroad
ความหมายเหมือนกับ: ถนนสายใหญ่
คำตรงข้าม: ทางสายรอง , ทางโท