ถนนสายหลัก

ภาษาอังกฤษ


n main road
คำอธิบาย: ทางที่เป็นทางสัญจรสำคัญของผู้คนในเมือง
หน่วยนับ: สาย
ความหมายเหมือนกับ: ถนนหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: main street
ตัวอย่างประโยค: เรากำลังจะเข้าสู่ถนนสายหลักของตัวเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและร้านขายของ