ถนนลาดยาง

ภาษาอังกฤษ


n macadamized road
คำอธิบาย: ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น
หน่วยนับ: สาย, เส้น
คำที่เกี่ยวข้อง: paved road , pavement
ตัวอย่างประโยค: ให้เต็มถนนไปจันทบุรีเป็นถนนลาดยางไปถึงบางแสน ต่อจากนั้นก็เป็นถนนดินลูกรังหรือถนนหิน