ถนน

ภาษาอังกฤษ


n road
คำอธิบาย: ทางบกหรือสะพานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และหมายความรวมถึงทางเท้าหรือขอบทางด้วย
หน่วยนับ: สาย, เส้น
ความหมายเหมือนกับ: ทาง , มารค , ถนนหนทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: street , avenue
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสายนี้การจราจรจะติดมาก

คำที่มี "ถนน" ในคำ


ถนนสายหลัก n main road
คำอธิบาย: ทางที่เป็นทางสัญจรสำคัญของผู้คนในเมือง
หน่วยนับ: สาย
ความหมายเหมือนกับ: ถนนหลัก
ตัวอย่างประโยค: เรากำลังจะเข้าสู่ถนนสายหลักของตัวเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและร้านขายของ

ถนนลาดยาง n macadamized road
คำอธิบาย: ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น
หน่วยนับ: สาย, เส้น
ตัวอย่างประโยค: ให้เต็มถนนไปจันทบุรีเป็นถนนลาดยางไปถึงบางแสน ต่อจากนั้นก็เป็นถนนดินลูกรังหรือถนนหิน

ถนนลูกรัง n non-asphalt road
คำอธิบาย: ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยลูกรัง
หน่วยนับ: สาย, เส้น
ตัวอย่างประโยค: รถสองแถวตัวถังไม้โกโรโกโสแล่นเอี๊ยดอ๊าดมาตามถนนลูกรัง ฝุ่นสีแดงคลุ้งเข้ามาเต็มรถ

ถนนหนทาง n street
คำอธิบาย: ทางที่เป็นถนน
หน่วยนับ: สาย, เส้น
ความหมายเหมือนกับ: ถนน , หนทาง
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยปัจจุบันการคมนาคมสื่อสาร ถนนหนทางสะดวกสบายมากกว่าเก่า

ถนนหลวง n public highway
คำอธิบาย: ถนนซึ่งถือเป็นทางสาธารณะ
หน่วยนับ: สาย
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่เขาเคยเห็นวิ่งขายดอกไม้ พวงมาลัย หนังสือพิมพ์ตามสี่แยกกลางถนนหลวงกำลังสะอื้นไห้

ถนนใหญ่ n boulevard
หน่วยนับ: เส้น, สาย
ตัวอย่างประโยค: อินน์ออกมาจากร้านตามทางเดินเพื่อข้ามถนนใหญ่

ถนนสายใหญ่ n mainroad
ความหมายเหมือนกับ: ถนนสายเอก
คำตรงข้าม: ทางสายรอง , ทางโท

ถนนสายเอก n mainroad
ความหมายเหมือนกับ: ถนนสายใหญ่
คำตรงข้าม: ทางสายรอง , ทางโท

ถนนหลัก n main road

ถนนเอก n main way
ความหมายเหมือนกับ: ทางสายหลัก , ถนนสายหลัก
คำตรงข้าม: ทางโท

คนกวาดถนน n road sweeper

โคมไฟถนน n street lamp

ป้ายชื่อถนน n street sign showing the name of the street

ผิวถนน n road surface

ไฟถนน n street lamp

เกาะกลางถนน n street isle
คำอธิบาย: ส่วนของถนนที่เป็นแนวคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างถนน 2 ฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: เกาะกลาง
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้หลักที่จะปลูกบนเกาะกลางถนนคือต้นราชพฤกษ์และเฟื่องฟ้า

ริมถนน n roadside
คำอธิบาย: ด้านข้างของถนน
ความหมายเหมือนกับ: ข้างถนน
คำตรงข้าม: กลางถนน
ตัวอย่างประโยค: ป้าพาหลานทั้งสองไปยืนดูขบวนเชิดสิงโตและแห่มังกรที่ริมถนน ด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุข

รถบดถนน n road roller
หน่วยนับ: คัน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นพนักงานขับรถบดถนนอยู่ที่บริษัททำทางแห่งหนึ่ง

สุดถนน adv the end of road
คำอธิบาย: ไม่มีถนนต่อไปอีก
คำตรงข้าม: หัวถนน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเดินไปจนสุดถนนคุณก็จะเห็นร้านอยู่ทางขวามือคุณ

พื้นถนน n road surface
คำอธิบาย: ส่วนราบด้านหน้าที่เป็นผิวของถนน
ความหมายเหมือนกับ: ผิวถนน
ตัวอย่างประโยค: ฝนเพิ่งหยุดตกแบบนี้พื้นถนนจะลื่นมาก

มุมถนน n corner
หน่วยนับ: มุม
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย

ตัดถนน v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: สร้างถนน , ทำถนน
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ท้องถนน n road
หน่วยนับ: สาย
ความหมายเหมือนกับ: ถนน , ตัวถนน
ตัวอย่างประโยค: การขับรถบนท้องถนน ผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังตลอดเวลา เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้

คนเดินถนน n pedestrian
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเดินเท้า

จองถนน v build a road
คำอธิบาย: ระดมกำลังถมขึ้นเป็นถนน
ความหมายเหมือนกับ: ทำถนน , สร้างถนน
ตัวอย่างประโยค: หนุมานจองถนนไปลงกา

ช่องถนน n lane

เด็กข้างถนน n waif
ความหมายเหมือนกับ: เด็กจรจัด , เด็กร่อนเร่

นอกถนน n road
คำอธิบาย: ที่ท้องถนน

หัวถนน n beginning of a street/road
ความหมายเหมือนกับ: หัวมุมถนน , หัวมุม
ตัวอย่างประโยค: เขายืนรออยู่ที่หัวถนนเกือบครึ่งชั่วโมง

หัวมุมถนน n corner
คำอธิบาย: ปลายสุดของถนนที่มีลักษณะเป็นมุม
ตัวอย่างประโยค: เสียงจุดประทัดดังมาจากหัวมุมถนน

ไหล่ถนน n road shoulder
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ติดต่ออยู่กับทางจราจรทั้ง 2 ข้าง
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ไหล่ทาง
ตัวอย่างประโยค: รถโดยสารถูกชนอย่างแรงจนตกไหล่ถนน

ข้างถนน n roadside
คำตรงข้าม: กลางถนน

สร้างถนน v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: ทำถนน

ทำถนน v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: สร้างถนน

สร้างถนน v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: ตัดถนน , ทำถนน , ทำทาง

ทำถนน v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: ตัดถนน , สร้างถนน , ทำทาง

ตัวถนน n road
ความหมายเหมือนกับ: ถนน

ทำถนน v build a road
ความหมายเหมือนกับ: สร้างถนน

สร้างถนน v build a road
ความหมายเหมือนกับ: ทำถนน

สุนัขข้างถนน n stray dogค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top