ถดถอย

ภาษาอังกฤษ


v deteriorate
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง , ลดน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: become worse , degrade
ตัวอย่างประโยค: ยิ่งเรียนสูงขึ้นผลการเรียนของหน่อยก็ถดถอยลงเรื่อยๆ
v be discouraged
ความหมายเหมือนกับ: ย่อท้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be disheartened , be depressed , be dispirited
ตัวอย่างประโยค: ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงาน เขาก็ถดถอยเสียแล้ว