ถด

ภาษาอังกฤษ


v move backwards
คำอธิบาย: เลื่อนไปเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ถอย , กระถด
คำที่เกี่ยวข้อง: budge , stir , retreat , withdraw , inch
ตัวอย่างประโยค: พอพวกเขาเขยิบเข้าไปใกล้ หนูน้อยก็ถดหนี