ถกเถียง

ภาษาอังกฤษ


v dispute
คำอธิบาย: ยกเอาขึ้นมาพูดโต้แย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , โต้แย้ง
ตัวอย่างประโยค: คนงานก่อสร้างกลุ่มของทอนรวมหัวกันที่ร้านข้าวเหนียวส้มตำ ถกเถียงกันเรื่องที่ตั้งและขนาดของไร่