ถกเถียง

ภาษาอังกฤษ


v dispute
คำอธิบาย: ยกเอาขึ้นมาพูดโต้แย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , โต้แย้ง
ตัวอย่างประโยค: คนงานก่อสร้างกลุ่มของทอนรวมหัวกันที่ร้านข้าวเหนียวส้มตำ ถกเถียงกันเรื่องที่ตั้งและขนาดของไร่

คำที่มี "ถกเถียง" ในคำ


การถกเถียง n controversy
ความหมายเหมือนกับ: การเถียง , การโต้แย้งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top