ถกเขมร

ภาษาอังกฤษ


v pull up one´s the panung
คำอธิบาย: นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า
ความหมายเหมือนกับ: ขัดเขมร
คำที่เกี่ยวข้อง: in preparation for a task , hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout , method of wearing the loin-cloth or bathing scarf , pull up one´s cloth above the knee
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง