ถกล

ภาษาอังกฤษ


v build
ความหมายเหมือนกับ: ก่อสร้าง , ตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: construct , set up , erect
v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: งาม , ดำกล