ถกผ้า

ภาษาอังกฤษ


v roll up (clothing)
คำอธิบาย: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
คำที่เกี่ยวข้อง: hold up
ตัวอย่างประโยค: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ