ถกปัญหา

ภาษาอังกฤษ


v discuss
คำอธิบาย: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: ถกเถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: debate , dispute , argue
ตัวอย่างประโยค: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา