ต.

ภาษาอังกฤษ


n district
ความหมายเหมือนกับ: ตำบล
คำที่เกี่ยวข้อง: dist.